Únde tamos

Os Coutos é a parroquia máis occidental do concello d'Ibias. Cunta con 61 habitantes (2015) repartidos en 8 pueblos habitados todo o ano. Tén una estensión de 9,47 km2.

O clima é oceánico con invernos fríos, e braos calorosos e secos. Predominan os castiñeiros e os pinos. No monte nun son difíciles de ver xabariles, corzos, cervos, venados, raposos, teixos e lobos. No río Navia, que fai de fronteira ca comunidá veciña de Galicia, abundan as truitas.